Tra cứu văn bản1 2 3
Quản lý

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

Văn bản chỉ đạo điều hành

[Trở về]
Tiêu đề Thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020
Tệp tin gốc vanbanchidao  
[Trở về]

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA
Địa chỉ: Xã Ba - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại:02353.797.114
Email: badonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)