Tra cứu văn bản
1 2 3

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

Chi tiết tin

CV - tuyên truyền phòng, chống Covid-19
Người đăng: Trung tâm văn hóa .Ngày đăng: 19/02/2021 .Lượt xem: 50 lượt.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /UBND-VHXH

Xã Ba, ngày   02  tháng 02  năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

               Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã;

- Trạm Y tế xã;

- Các cơ quan đơn vị, trường học đóng trên địa bàn xã;

- Trưởng thôn 05 thôn;

- Ban quản lý chợ Sông Vàng.

Thực hiện Công văn 10/VH&TT ngày 01/02/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đông Giang về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND xã Ba yêu cầu:

- Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân đề cao cảnh giác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không hoang mang với dịch bệnh; tăng cường giám sát các trường hợp có dấu hiệu: sốt, ho ...; yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, bắt buộc đeo khẩu trang tại các điểm công cộng, thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế); các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 nơi tổ chức; cân nhắc dừng các sự kiện, cuộc họp, hoạt động chưa cần thiết, không quan trọng; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo ... tổ chức từ 50 người trở lên bắt buộc phải đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét và thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch Covid - 19.

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã:

- Thường xuyên cập nhật thông tin, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid – 19, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng liên quan phòng chống dịch Covid – 19; triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 561/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 về việc tăng cường cách ly theo dõi người từ các địa phương có ca dương tính với Covid-19 về Quảng Nam, Công văn số 279/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công văn số 287/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước trong Quý I năm 2021; Công văn số 165/BVHTTDL-TCDL ngày 15/01/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Công văn số 17/SVHTTDL-VP ngày 06/01/2021 và Công văn số 51/SVHTTDL ngày 15/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thường xuyên thông tin đến doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không để lây lan dịch bệnh trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch và người lao động tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho du khách, cán bộ, nhân viên và người lao động.

- Thông tin đến các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện việc khai báo y tế đối với khách lưu trú đến từ các địa phương có ca dương tính với Covid-19. Nghiêm túc thực hiện việc khai báo khách lưu trú hằng ngày cho các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương để theo dõi quản lý.

2. Trưởng thôn 5 thôn:

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của ngành y tế. tránh hiện tượng lơ là, chủ quan để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn.

3. Trạm Y tế xã:

- Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời Phương án ứng phó với các tình huấn, cấp độ dịch để không bị động; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh.

4. Các cơ quan đơn vị, trường học đóng trên địa bàn xã:

Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị mình tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công việc chung. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức và học sinh tham gia phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

5. Ban quản lý chợ Sông Vàng:

Tuyên truyền cho các hộ kinh doanh, tiểu thường và khách hàng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trang bị bình sát khuẩn, khẩu hiệu và tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND xã Ba đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, Trưởng thôn 5 thôn, Trạm Y tế xã, các cơ quan đơn vị, trường học đóng trên địa bàn xã và Ban quản lý chợ Sông Vàng thực thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban chỉ đạo Covid-19 huyện (b/c);

- Thường trực Đảng ủy; HĐND xã (b/c);

- Lưu: VT, VHXH (Tùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Vân

Nguồn tin: UBND xã Ba
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Phong trào "TDĐKXDĐSVH" 2020
Tinh thần chiến thắng 30/4
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII
Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác Tôn giáo tại huyện Đông Giang
Lãnh đạo huyện thăm chúc mừng cán bộ Đài nhân ngày 21/6
Đông Giang gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA
Địa chỉ: Xã Ba - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại:02353.797.114
Email: badonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)